İşci Alacakları Yargıtay Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU "İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK" OLDUĞUNA DAİR KARARI

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU "İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK" OLDUĞUNA KARAR VERMİŞ OLUP HMK 109 MADDESİNİN UYGULAMA SORUNUNA İŞÇİLİK ALACAKLARI İÇİN KISMİ DAVA AÇILABİLECEĞİ KARARI İLE İSABETLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜM SAĞLAMIŞTIR. (YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2012/9-838 K:2012/715 T:17.10.2012)
 
ÖZET : Kesin delillerle fazla mesai süresinin ispatlanamadığı durumlarda, takdiri delillerle belirlenen süreden bir miktar sürenin indirilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin aldığı ücretin ne olduğu konusunda bir açıklamada bulunmamış, keza davalı vekili de cevap dilekçesinde ücret ile ilgili açıklayıcı beyanda bulunmamıştır. Davacının ücreti ile ilgili iş yeri ücret bordroları ile banka hesap ekstresi farklılık gösterdiği gibi işverenin, işverene yüklenen yükümlülükleri yerine getirdiğini gösterir delil de davalı tarafça dosyaya sunulmamıştır. Fazla mesai ve kıdem tazminatı istemi için de talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olduğundan söz edilmesi mümkün değildir. Yargılama sırasında hesap raporu alınmasını, tazminat ve alacağa esas ücretin tespit edilmesini gerektirmektedir.
 
Kaynakça:http://www.kazanci.com/cgi-bin/highlt/ibb/highlight.cgi?file=ibb/files/hgk-2012-9-838.htm&query=YARGITAY%20Hukuk%20Genel%20Kurulu%20%22E:2012/9-838%22%20K:2012/715%20T:17.10.2012#fm